Hoe draagt facility management bij aan het binden van medewerkers?

Hoe draagt facility management bij aan het binden van medewerkers?

Het binden en behouden van talenten

Hoe behoud je als organisatie aanwezig talent? En hoe versterk je dit talent? De beste medewerkers vertrekken vaak als eerste; en al is dit ongewenste verloop nooit 100 procent te voorkomen, je kunt er wel invloed op uitoefenen.

Uit onderzoek en informatie op internet blijkt dat binding het toverwoord is als het gaat om het behouden van personeel. Dit is in lijn met de uitkomst van de expertsessies van Vebego Facility Solutions. De binding die een medewerker voelt met een organisatie ontstaat vanuit betrokkenheid. Betrokkenheid heeft een positief effect op de organisatie, doordat medewerkers zich meer inzetten en vastberaden te werk gaan.

 

 

Bedrijven moeten hard aan de slag om voldoende gekwalificeerd personeel aan hun organisatie binden. 

 

De bijdrage van Facility Management

Er zijn drie verschillende vormen van betrokkenheid: affectieve betrokkenheid, normatieve betrokkenheid en continuerende betrokkenheid.

Affectieve betrokkenheid staat voor het thuis voelen bij een organisatie. Passen de faciliteiten, de huisvesting en de overige ondersteunende processen bij de organisatie en de voorkeuren van de talenten? Een talent wil werken in een omgeving en met ondersteuning die aansluit op zijn wensen en behoeften. Voelen talenten zich welkom? Heeft de organisatie een visie op hospitality?

Normatieve betrokkenheid creëer je door het investeren in werknemers en talenten. Investeren doe je in arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

Continuerende betrokkenheid ontstaat hoofdzakelijk doordat medewerkers het gevoel hebben dat ze geen alternatief hebben. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan een slechte positie op de arbeidsmarkt of aan de persoonlijke financiële situatie.

Vebego Facility Solutions focust op de affectieve en normatieve betrokkenheid, de vormen van betrokkenheid waar organisaties de meeste invloed op hebben in het binden van talenten.

Conclusie: zo pakt Vebego Facility Solutions dit aan:

  • Vebego Facility Solutions wil opdrachtgevers ondersteunen in het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan het vinden en binden van talenten. Bijvoorbeeld door te toetsen of het servicepakket en -niveau aansluit bij de missie en visie en type organisatie. Net als bij de verschillende doelgroepen/generaties? Of door invulling te geven aan Hospitality-concepten of andere specifieke diensten die voortkomen uit trendmatching.
  • Arbeidsvoorwaarden en de geboden faciliteiten die bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving, zijn bedrijfsvoeringsprocessen waarop integraal moet worden samengewerkt. Samenwerking tussen opdrachtgever, Vebego Facility Solutions als ook de leveranciers. Vebego Facility Solutions draagt zorg voor adequaat uitvoeringsbeleid, implementeert de daaruit voortkomende activiteiten, monitort, evalueert en stelt zo nodig bij.
  • De persoonlijke ontwikkeling van talenten en de daarbij behorende loopbaanbegeleiding borgt Vebego Facility Solutions via de HRM-processen. Deze moeten passen bij de organisatie en de binding van talenten met de organisatie verstevigen. Ook dit vraagt, net als bij het vorige punt, om adequaat beleid en de uitvoering daarvan. Vebego Facility Solutions ondersteunt opdrachtgevers in het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan het vinden en binden van talenten.

Hoe word je een aantrekkelijke werkgever voor talent?

In de whitepaper ‘War for talent’ beschrijven we drie hoofdthema’s: talent vinden, talent binden en talent inzetten in de flexibele schil. We brengen deze samen om te komen tot een planmatige aanpak van aantrekkelijk werkgeverschap, ook wel employer branding genoemd. De stappen die we in de whitepaper beschrijven:

  1. Maak een plan
  2. Aantrekkelijke werkgever worden
  3. Verkrijgen van talenten
  4. Aantrekkelijke werkgever zijn én blijven

Alles weten over dit onderwerp? Download de whitepaper!