Wat is PropTech en wat levert het op voor jouw facilities?

Wat is PropTech en wat levert het op voor jouw facilities?

Wat bedoelen we met ‘PropTech’?

De term PropTech is eigenlijk overgewaaid uit Engeland. Het is een samenstelling van twee woorden: property + technology. De twee tezamen maken zodoende ‘PropTech’. Het is een term, die volgens Jeroen Jansen en Menno Lammers van PropTechNL, verwijst naar technologische toepassingen die het ontwerpen, bouwen, gebruiken, waarderen (ver)huren, (ver)kopen en beheren van gebouwen optimaliseren of vernieuwen. Het is een industrie op zich, waar digitalisering van vastgoed centraal staat. De industrie floreert wereldwijd. Zo haalden PropTech startups in 2015 $1,7 miljard op, een groei van ruim 800% ten opzichte van 2011. Verwacht wordt dat in 2020 er ongeveer $20 miljard geïnvesteerd wordt in PropTech.

En waar staat Internet of Things voor?

Internet of Things (IoT), ook wel het internet der dingen genoemd, refereert naar een netwerk van fysieke objecten (zoals een lamp of printer) die online verbonden zijn via een netwerk en informatie (data) met elkaar kunnen delen. Internet of Things is dus onlosmakelijk verbonden met smart buildings!

De voordelen van PropTech voor jouw faciliteit

Naast het feit dat smart building technologie kostenbesparing kan opleveren en positieve invloed heeft op de reputatie van je bedrijf, zijn er nog meer directe en praktische voordelen. En die zijn met name voor de facility manager interessant.


Gebouwonderhoud

  • Je vermijdt spontane en dure reparaties 
  • Je kunt de inventaris voorraad op pijl houden
  • Je optimaliseert de schoonmaakservice

Als je precies weet wanneer onderdelen van bijvoorbeeld HVAC-systemen aan vervanging toe zijn, kan je reparaties inplannen zonder dat er iets daadwerkelijk uitvalt. Dat scheelt niet alleen geld, maar je vermijdt ook klachten van medewerkers of huurders. Sensoren meten en rapporteren het gebruik van apparatuur en merken veranderingen op. Tegelijkertijd houden sensoren de voorraad in de gaten en krijg je een seintje wanneer de voorraad bijgevuld moet worden. Sensoren in kantoorruimtes, de kantine en de toiletten kunnen nota bene bijhouden hoe vaak en hoe intensief ruimtes gebruikt wordt, waardoor schoonmakers efficiënter kunnen werken.

Energiebeheer

  • Je bespaart energie door verlichting en temperatuur aan te passen op gebruik
  • Je ondersteunt tegelijkertijd duurzaamheidsprogramma’s met energiebesparing

Datagestuurd energiebeheer kan een grote impact hebben op kostenbesparing van je bedrijf. Zo zorgen slimme sensoren voor energiebesparing door automatisch verlichting, ventilatie en temperatuur aan te passen op basis van het gebruik van de ruimtes in een gebouw.

Ruimtebeheer

  • Je kunt de werkplek lay-out afstellen op basis van bezetting
  • Je plant werkplekvernieuwingen beter in

Met slimme sensoren kun je precies inzicht krijgen hoe medewerkers en klanten jouw gebouw gebruiken. Misschien ontdek je dat bepaalde vergaderzalen nauwelijks gebruikt worden, of dat die stille werkruimte wel heel populair is. Op basis van deze inzichten kan je nieuwe werkplekconcepten opstellen en vergaderruimten eventueel anders gebruiken.

De PropTech en smart building beweging komt nu echt op stoom en kent een steeds toegankelijker en breder pallet aan toepassingen. Nieuwe technologieën voor gebouwbeheer bieden facility managers de kans om processen te optimaliseren, beheer efficiënter te maken en geld en energie te besparen. Dat laatste draait niet alleen bij aan een goede business (Return on Facility) en duurzaamheidsdoelstellingen, maar geeft ook de reputatie van het bedrijf een boost!