Circulariteit in FM: 6 voordelen

Circulariteit in FM: 6 voordelen

Onze huidige economie heeft veel veranderingen doorgemaakt, die ook te voelen zijn in de facility sector. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe, materiaalkosten blijven stijgen, CO2-rapportages groeien en toenemende erkenning door klanten en organisaties wint de circulaire economie aan geloof. Wat dit zou kunnen betekenen voor de FM-sector? In deze blog vertellen we je alles wat je moet weten over het implementeren van circulariteit!

Circulaire economie

Het concept van de circulaire economie, waarbij grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, bestaat al vele jaren. Door recente ontwikkelingen is het begrip geïdentificeerd als een van de grootste economische groeikansen. Zo organiseren professionals dit jaar van 6 tot en met 11 februari door de week van de circulaire economie, waarin het implementeren van circulariteit centraal staat. Maar hoe ziet een moderne circulaire economie er uit? De circulaire economie van nu is een systematische benadering gericht op het minimaliseren van de input van hulpbronnen en het maximaliseren van de waarde waarmee materialen gedurende een langere levenscyclus in de economie worden vastgehouden. Het streeft naar een wereldwijd economisch systeem dat op de lange termijn kan groeien door economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en de bijkomende milieueffecten. Als dit wordt bereikt, heeft het de potentie om economieën veerkrachtiger te maken met meer overvloedige hulpbronnen en bovendien een gezonder milieu.

Nieuw beleid

Ook het kabinet heeft doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken. Zo willen zij bestaande productieprocessen efficiënter maken, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. Ook wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen zoals biomassa. dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Met deze doelstellingen hoopt het kabinet minder afhankelijk te zijn van fossiele bronnen en het milieu te verbeteren.

Efficiëntie in consumeren

Reparatie, hergebruik en recycling zijn essentiële componenten voor een circulaire economie, maar zijn vaak een bijzaak in ons conventionele economische model. De benadering van de circulaire economie begint met het overwegen van de behoefte waaraan moet worden voldaan en zoekt naar de meest efficiënte manier om te beginnen met het productontwerp of de ontwikkeling van het bedrijfsmodel. Zo heeft inkopen een belangrijke rol om materialen en diensten te specificeren met het oog op een circulaire aanpak.

Hoe circulariteit invloed heeft op de faciliteiten

FM speelt een rol bij het beheer van afvalstromen op de werkplek, de interactie met het personeel en hun gedrag, de levenscyclus van projecten, maar ook de inkoop en het beheer van goederen en diensten. Om de circulaire economie te ondersteunen, zal de FM-sector moeten gaan kijken naar hoe goederen en diensten worden ingekocht (eenmalige aankoop vs. leasemodel), hoe ze omgaan met afval en activa in contracten, hoe ze omgaan met afgedankte goederen en wat voor soort goederen ze kopen. Partnerschappen en samenwerking met leveranciers zullen nieuwe innovaties stimuleren die oude materialen kunnen vernieuwen en opknappen.

De voordelen van de circulaire economie voor facility management moeten worden verwerkt in bedrijfsmodellen, van aankoop tot gebruik en vernieuwing. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Vermindering van afval in facility management, waardoor emissies worden verminderd en het gemakkelijker wordt om over te stappen naar koolstofvrije energie. Activa worden niet langer gekocht voor een contract en afgestoten wanneer het contract afloopt. 
  • Lagere totale kosten voor goederen die nodig zijn voor een contract, zodra deze worden geleased in plaats van gekocht.
  • Einde van een contract staat niet gelijk aan de verkoop (of vervreemding) van activa met verlies (indien verhuurd of binnen de gebruikscyclus gehouden).
  • Renovatie van activa voor gebruik in andere contracten verlaagt de algemene kosten, verlengt de levensduur van die activa en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Betere relaties met leveranciers doordat belangrijke duurzaamheidsmaatstaven, zoals leasemodellen, worden geïntegreerd in inkoopcontracten.
  • Inkoopteams worden bijgeschoold en bedrijfsmodellen worden duurzamer, wat FM-aanbieders een voorsprong geeft tijdens de aanbestedingsfasen. 

Meer weten over hoe jouw organisatie kan bijdragen aan een circulaire economie? Kom in contact met onze experts die duurzaamheidsprojecten begeleiden en realiseren.

Vraag inspiratiesessie aan