Predictief onderhoud: betekenis, voordelen en tips

Predictief onderhoud: betekenis, voordelen en tips

Niets is vervelender dan wanneer machines of apparatuur onverwachts gebreken vertonen en reparaties nodig hebben. Helemaal wanneer cruciale werkzaamheden stil komen te staan en de dienstverlening eronder lijdt. Kom niet voor verrassingen te staan en ga aan de slag met predictief onderhoud. Zo kan je precies voorspellen wanneer onderhoud ov vervanging van onderdelen nodig is, voordat apparaten mankementen vertonen. Lees snel verder om te ontdekken wat deze onderhoudsmethode verder inhoudt en wat het voor jouw organisatie kan opleveren!

Wat is predictief onderhoud?

Predictief onderhoud is een onderhoudsmethode waarbij de levensduur van machines en het hierbij nodige toekomstige onderhoud of de vervanging van machineonderdelen wordt voorspelt. Deze methode is erop gericht om het beste moment te bepalen om werkzaamheden uit te voeren waarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en zo laag mogelijke kosten en onderhoudsfrequentie. Zo kunnen machines bijvoorbeeld ook op tijd voor een dreigende storing worden uitgeschakeld. Predictief onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand (of een combinatie) van verschillende technieken zoals:

  • Machine Learning: het gebruik van computersystemen die door middel van algoritmen patronen in datagegevens analyseren, daar conclusies uit trekken en zo uit zichzelf in staat zijn om zich aan te passen.
  • Artifical Intelligence: het gebruik van computersystemen die in staat zijn taken uit te voeren waar normaliter gewone menselijke intelligentie voor nodig is zoals visuele waarneming of gezichts- en spraakherkenning.
  • Internet Of Things: apparaten verbinden met internet om zo gegevens uit te wissen met andere apparaten of systemen. Ook wel beter bekend als slimme apparaten.
  • Sensortechnologie: door middel van sensoren kunnen zaken zoals temperatuur, druk of luchtvochtigheid worden gemeten.

Hiermee kunnen zaken zoals een olie- en trillingsanalyse worden gedaan om slijtage op te sporen, thermografische camera's worden ingezet om wrijving tussen onderdelen te meten en sonische apparatuur worden ingezet om lekken op te sporen. Predictief onderhoud biedt dus eigenlijk vooral voordelen in de industrie-sector en is alleen effectief als jouw machines of apparatuur compatibel zijn met apparatuur voor conditiebewaking. Ook kan het hoge opstartkosten met zich meebrengen.

Verschil tussen predictief en preventief onderhoud

Naast predictief kun je ook preventief onderhoud plegen van apparatuur. Dit is onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen en lijkt daarmee ook op predictief onderhoud. Het verschil tussen de onderhoudsmethodes zit hem echter in de gegevens die worden geanalyseerd. Bij preventief onderhoud baseert de technicus het onderhoud op historische gemiddelden en gegevens. Bij predictief onderhoud baseert de technicus het onderhoud op de werkelijke, actuele toestand van de machines en apparatuur.

De voordelen van predictief onderhoud op een rij

Predictief onderhoud kan een aantal voordelen voor jouw organisatie bieden:

Het verbetert de veiligheid

Predictief onderhoud komt de veiligheid op de werkvloer ten goede. Door op tijd zorgvuldig onderhoud te plegen aan machines of onderdelen, kunnen ongelukken bij werknemers die de machines bedienen worden voorkomen. Hierdoor wordt personeelsuitval ook minder.

Het minimaliseert het aantal onverwachte storingen

Door predictief onderhoud uit te voeren en op tijd in te grijpen, minimaliseer je het aantal verwachte of de kans op storingen. De stilstandtijd wordt daardoor vermindert en workflows worden minder onderbroken, waardoor werkzaamheden door kunnen gaan. Het verbetert daarnaast de prestaties van de machines en de algehele kwaliteit van het product.

Het bespaart kosten

Onderhoud brengt kosten met zich mee. Denk aan arbeidskosten om het onderhoud te plegen, kosten voor de reserveonderdelen en/of benodigdheden en het eventueel uitbetalen van overuren. Door alleen onderhoud uit te voeren wanneer dit nodig is, bespaar je uitgaven en voorkom je dat je helemaal nieuwe machines moet kopen. Ook loop je door predictief onderhoud geen inkomsten mis wanneer jouw werkzaamheden niet door kunnen gaan als machines stilliggen.

Het is een stap richting verduurzaming

Doordat je de levensduur van je apparaten verlengt, ben je duurzamer bezig. Je hoeft minder vaak onderdelen te vervangen en machines die goed zijn afgesteld en optimaal werken, verbruiken minder energie.

Predictief onderhoud brengt grote voordelen met zich mee. Het verlengt niet alleen de levensduur van machines, je bespaart er ook kosten mee. Weten of predictief onderhoud ook voor jouw organisatie kan werken? Wij hebben experts voor je klaar staan die je graag verder helpen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact op