Vijf generaties op de werkplek

Vijf generaties op de werkplek

Gezonde initiatieven

Allereerst zullen we ons moeten richten op het aanbieden van gezondheidsprogramma's. Het bevorderen van de gezondheid moet een prioriteit zijn voor (facility) managers, want oudere werknemers lopen meer gezondheidsrisico's dan jongere. Daarnaast zien we de werkdruk en werkstress toenemen en zorgen om fysieke en mentale welzijn groeien. Non-profit onderzoeksbureau Work Foundation doet onder andere (in samenwerking met OECD) onderzoek naar de toekomst van werk. Ze schatten dat de kosten van ziekteverzuim en productiviteitsverlies Engeland 100 miljard pond per jaar kost. Ze verwachten zelfs dat in 2030 40% van de beroepsbevolking een langdurige aandoening heeft. 

 

De fysieke werkplek

FM'ers zijn zoals we weten al verantwoordelijk voor het creëren van een prettige, sociale, flexibele, comfortabele, collaboratieve en circulaire werkruimtes. Maar zijn we ons wel bewust van het feit dat oudere collega's andere eisen stellen aan hun werkomgeving? Denk aan geluidsoverlast, ideale temperatuur, licht en akoestische elementen. Mogelijk zijn de meubels (bijvoorbeeld harde zetels) of het open kantoordesign (onrust) minder geschikt voor oudere mensen. Het is goed om met alle werknemers (jong en oud) te communiceren over de werkplek. Zo kunnen we een zo gevarieerd mogelijke werkplek aanbieden, waar geen medewerker zich buitengesloten voelt. 

 

'Cross-generationele' samenwerking

Verder kunnen facility managers een rol spelen in informatieoverdracht, mentoring en collaboratie. Meer generaties op één werkplek betekent meer kennis en nieuwe visies. Het aanmoedigen van 'cross-generationele' samenwerkingen (tussen jonge en oude werknemers) zorgt ervoor dat we informatie en vaardigheden uitwisselen, meer sociale contacten op de werkplek krijgen en kennis en vaardigheden in de organisatie te houden. Een collega die tegen de zeventig aanloopt, kan ook een goede mentor zijn voor werknemers die net de beroepsmarkt binnenstappen.

 

Hoe doet Nederland het?

Tussen 2015 en 2050 zal het aantal mensen ouder dan 55 (in alle 36 landen aangesloten bij OECD) met 50% toenemen tot ongeveer 538 miljoen. PwC keek vorig jaar naar de ‘Golden Age index’ en uit dat onderzoek blijkt dat Nederland beneden gemiddeld scoort wat het aandeel werkende ouderen betreft. We nemen plaats nummer 23 van de 35 in (juni, 2018). Daar zit nog veel verbetering. Zo zouden managers moeten investeren in (technologische) trainingen voor oudere werknemers en het omscholen van oudere werknemers met banen die het risico lopen om geautomatiseerd te worden.