De rol van FM in het efficiënt maken van het gebouw

De rol van FM in het efficiënt maken van het gebouw

Een gedegen efficiëntiebeleid voor nieuwe en bestaande gebouwen kan enorme invloed hebben op het verminderen van het energiegebruik. Maar het heeft nog meer indirecte voordelen: een betere gezondheid voor medewerkers en gebruikers, hogere productiviteit en zelfs het creëren van banen. Wat kunnen we precies aanpakken? 

Denk circulair

Efficiënt (energie)verbruik gaat hand in hand met een circulaire mindset. Daarbij gaat het erom dat managers zichzelf de vraag stellen: hoe gaan we om met oude en nieuwe producten en materialen? Wat kunnen we hergebruiken en hoe? Hoe kopen we het meest energie-en kostenefficiënt in? Allemaal overwegingen die 'top of mind' moeten zijn. 

Werk met efficiënte apparatuur

Wanneer een apparaat kapot of verouderd is en vervangen moet worden, moeten facility managers ze vervangen met energiezuinige apparaten. Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Het is slim om hier als manager vroeg op in te spelen en een energielabel van minimaal C na te streven.

“Hoe kopen we het meest energie-en kostenefficiënt in?”

Kies groene leveranciers

De energiebewuste mindset die jij binnen jouw organisatie en team belangrijk vindt, moet ook een kwaliteit zijn waar je externe leveranciers op selecteert. Bij het aangaan van ketensamenwerkingen moeten we dus goed onderzoeken of die externe stakeholders er wel dezelfde efficiënte werkwijze op nahouden. Dat betekent kritisch zijn op jezelf én op de organisaties waar je samenwerkingen mee aangaat.

Slimme gebouwbeheersystemen

Als we slimme systemen voor gebouwbeheer van faciliteiten gebruiken, kunnen we het energiegebruik van de hele faciliteit analyseren en monitoren. Daarmee kunnen we niet alleen het verbruik proberen te verminderen, maar tegelijk ook de kosten verlagen. Indoor space sensing is een interessante technologie om in te zetten voor het managen van energieverbruik in een pand waar het gebruik van ruimtes veel schommelt.